Tots els carrils bici s'han de segregar per impedir l'acces a els vehicles a motor.

Consell de Cent

La situació actual posa en alt risc a els ciclistes en el moment en que els vehicles a motor giren a la dreta, les solucions que proposa l'ajuntament de Barcelona en situacions similars sols penalitzen a la bicicleta i no soluciona el problema de seguretat, la possibilitat d'impacte amb el vehicle a motor es produirà igualment uns metres més endavant.

Les persones conductores de vehicles a motor porten molts anys incomplint la norma i sense respectar la preferència de les bicicletes en aquest carril-bici.

Solució: Prohibició de gir a la dreta pels vehicles a motor

La solució es senzilla i de cost econòmic 0, el vehicle a motor ha de girar a l'esquerra pel proper carrer i fer la volta a l'illa.

Aquesta es l'única forma de garantir la seguretat dels ciclistes en els carrils bici de l'eixample.

Aquesta solució evita la saturació del carril més proper a la dreta, si els vehicles a motor que volen girar compleixen la norma i respecten la preferència de pas dels ciclistes, la mobilitat general del carrer, serà beneficiada.

Diputació
S'ha de prohibir que els veicles a motor creuin els carrilsbici al fer un gir.
La solució de l'ajuntament penalitza a els ciclistes i beneficia a l'infractor a motor
L'ajuntament de Barcelona proposa en el nous carrils bici, que la bicicleta circuli seguin el disseny de les voreres de l'eixample
La bicicleta no ha d'incrementar el seu recorregut, s'ha de penalitzar a el vehicle a motor, que es el causant de la problemàtica, i l'infractor.
Es castiga a la víctima i es beneficia a l'agressor.